Nageschreven.nl

Waarom een biografie?

 

Waarom een biografie laten schrijven? Is dat geen borstklopperij? Kijk eens, een boek over mij! Nee, er zijn genoeg redenen om uw levensverhaal aan het papier toe te vertrouwen.

* Misschien heeft u een bijzondere periode in uw leven meegemaakt.

* Of wilt u herinneringen bewaren, ook voor als u er ooit niet meer bent.

* Het is toch jammer als uw kinderen nog van alles aan u zouden willen vragen? Vroeger dachten ze er niet aan en toen ze zelf kinderen kregen, hadden ze het te druk. Het levensverhaal van hun ouders op papier had uitkomst kunnen bieden.

* Of wellicht heeft u niet lang meer te leven en wilt u uw ervaring en levenswijsheid vastleggen voor uw nabestaanden.

 

 

* Voor latere generaties is het leuk en leerzaam om uw levensverhaal te lezen, omdat zij begrip en inzicht krijgen in een stukje achtergrond en familiegeschiedenis. Zeker oudere mensen zijn vaak de laatste of één van de laatsten die zich bepaalde belangrijke periodes of personen kunnen herinneren.

* En last but not least, levert het schrijven van uw eigen levensverhaal iets voor u op: door het hele proces van interviews, nadenken over vroeger en terugblikken beleeft u leuke ervaringen nog een keer. En wellicht plaatst u negatieve belevingen nu in een ander daglicht. Het schrijven van uw eigen levensverhaal draagt met andere woorden bij aan uw eigen ontwikkeling.

Mien en Truus op de boerderij

De klas van 1941

Procedure

 

We hebben bij u thuis een (gratis) kennismakingsgesprek waarin u uw wensen kenbaar maakt. Op basis van dit gesprek ontvangt u een vrijblijvende offerte en daarna kunnen we, met uw goedkeuring uiteraard, aan de slag met een eerste interviewafspraak.

 

Het schrijfproces

 

Ik schrijf uw levensverhaal op, maar het blijft natuurlijk uw verhaal, dat ik zoveel mogelijk op uw manier vertel. De interviews, die vier tot acht gesprekken van 1,5 uur zullen zijn, gaan over verschillende aspecten van uw leven. Denk daarbij vooral aan uw jeugd, eventuele oorlogservaringen, uw huwelijk of uw arbeidzame leven.

Door mijn vragen help ik u herinneren, maar u bepaalt zelf wat u wel en niet wilt vertellen. Het verhaal zal vervolgens in chronologische volgorde te boek worden gesteld, zodat alles goed te volgen is. U heeft daarbij de regie in handen. Desgewenst ontvangt u ieder hoofdstuk apart om er uw commentaar op te leveren. Of wilt u het geheel pas lezen als het klaar is? Dat kan ook. Alles gaat in overleg met u, het is immers uw leven, en uw verhaal.

In de schrijffase kunnen ook foto’s en ander beeldmateriaal gescand en ingevoegd worden. Hoe lang het duurt voordat uw levensverhaal af is, is afhankelijk van uw wensen. Gemiddeld duurt het drie tot vijf maanden voordat uw boek naar de drukker kan.

 

De kosten van uw levensverhaal in boekvorm worden bepaald door de grootte van de opdracht: het aantal interviews, het aantal pagina’s in het boek, en de oplage van het boek. In het algemeen kunt u denken aan minimaal € 1.750,- voor vier interviews en vijf exemplaren van uw boek met veertig pagina’s. De precieze prijs komt in overleg met u tot stand, op het moment dat u al uw wensen kenbaar heeft gemaakt.

Kosten

Over mij

 

"Nageschreven..." is een initiatief van freelance journalist Johan van Leipsig. Met inmiddels ruim 14 jaar ervaring in het vak heb ik ontelbare verhalen gehoord van mensen. Vaak ging het daarbij verder dan het onderwerp van het artikel dat ik ging schrijven. Mensen stelden zich dan meer open dan strikt noodzakelijk was. Met als resultaat leuke, soms verdrietige, maar bovenal schitterend mooie verhalen die ik helaas niet kon gebruiken. Jammer!

Ik ben "Nageschreven...." dan ook begonnen vanwege mijn voorliefde voor die mooie verhalen. Achter ieder mens, bekend of onbekend, gaat een verhaal schuil. Ik luister er met liefde naar, met respect voor degene die ik interview. Met gepaste nieuwsgierigheid, betrokkenheid maar ook objectiviteit, probeer ik zoveel mogelijk te weten te komen over wat mensen in hun leven heeft gedreven en wat hun ervaringen zijn geweest. Ieder boek wordt een juweel voor, en van, het leven!

Uw levensverhaal is uw verhaal. De auteur is niet aansprakelijk voor de inhoud, maar tekent deze slechts op.

Contact

Interesse om uw levensverhaal te laten schrijven

door een betrokken professional?

Neem dan contact op met

 

Johan van Leipsig

E-mail: info@nageschreven.nl

Telefoon: 06 20551679

Copyright © 2014 Nageschreven.nl. All rights reserved | Webdesign: RoPe Webdesign